Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce! To zaszczytne pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2017 zajmuje razem z Uniwersytetem Warszawskim. Ogłoszenie wyników odbyło się w Warszawie 12 czerwca 2017. Jak zaznaczył podczas uroczystości prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, ten ranking to corocznie aktualizowana mapa jakości polskiego szkolnictwa wyższego. Niezwykle cenna nie tylko dla kandydatów na studia, ale także dla rektorów i władz ministerialnych.

– Nasza pozycja wśród uczelni jest jednoznaczna. To powód do dumy i jednocześnie doskonała okazja, by podziękować wszystkim pracownikom naukowym za ich aktywność. Mamy 15 najlepszych kierunków studiów, pozostałe zajęły drugie i trzecie miejsca. Tu należy zastanowić się, co zrobić, by kształcić na jeszcze wyższym poziomie – podkreśla rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Powodów do satysfakcji jest więcej. 11 maja 2017 zakończony został kolejny etap budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Wkrótce na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ do nowego gmachu przeprowadzi się Wydział Chemii. 26 czerwca w południe uroczyście otwarto nowy budynek Instytutu Nauk Geologicznych. Tego samego dnia ważnym wydarzeniem było też podpisanie umowy przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, dotyczącej przekazania Uniwersytetowi 40 milionów złotych na rozpoczęcie przebudowy i modernizację budynku UJ przy ul. Reymonta 4, w którym siedzibę znajdzie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Prace budowlane mają ruszyć już pod koniec tego roku.

Obszerny materiał poświęcony uczelnianym inwestycjom zamieszczony zostanie w październikowym numerze „Alma Mater”. W tym natomiast szczególnie polecam wywiad z zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii UJ CM prof. Barbarą Małecką, a także reportaż z cyklu „Smak życia”, którego bohaterami są profesorowie Anna Walaszek-Pyzioł i Wojciech Pyzioł. Warto też zwrócić uwagę na relację z obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz artykuły poświęcone studenckiej Solidarności ’77 i Studiu Radiowemu UJ „Alma Radio”. Mocnym punktem tej edycji pisma są towarzyszące tekstom archiwalne dokumenty i zdjęcia, pochodzące z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Archiwum UJ, a także z prywatnych zbiorów naszych autorów.

Rita Pagacz-Moczarska

lato 195 / 2017