Nie milkną dyskusje dotyczące nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin chciałby, aby weszła w życie 1 października 2018. Czy tak się stanie?

Warto przypomnieć, że nowa ustawa ma zmniejszyć o połowę liczbę obowiązujących obecnie przepisów, gdyż obejmie swym zakresem całość problematyki, którą dziś regulują cztery dokumenty: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finansowania nauki i ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.

Założenia projektu ustawy, zwanego także konstytucją dla nauki, wicepremier przedstawił 19 września 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podczas Międzynarodowego Kongresu Nauki. Po pięciu miesiącach debat społecznych i międzyresortowych konsultacji 22 lutego 2018 zaktualizowany projekt ustawy trafił wreszcie do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Dalsze losy tego ważnego dokumentu będziemy śledzić na łamach „Alma Mater”.

Bieżące wydanie pisma tworzą natomiast teksty poświęcone: badaniom na Cyprze prowadzonym w ramach „Paphos Agora Project”, zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, Bazie Lunares – pierwszej w Polsce bazie do symulacji misji kosmicznych, rozszerzonej rzeczywistości w medycynie, międzynarodowym badaniom nad witrażownictwem XIX i XX wieku, a także problemowi wypalenia zawodowego.

Nie brakuje też artykułów prezentujących sylwetki uniwersyteckich uczonych, wśród nich prof. Grażyny Stochel (w ramach cyklu „Smak życia”), prof. Marii Korytowskiej, prof. Wacława Uruszczaka czy prof. Hansa- Rudolfa Tinneberga.

Warto również zwrócić uwagę na teksty podsumowujące: 10-lecie studenckiej telewizji internetowej UJOT TV, XI galę MediaTorów oraz pierwszą edycję konkursu fotograficznego „Camera Jagellonica”.

W związku z uroczystym odsłonięciem, 19 marca 2018 w gmachu Collegium Novum, tablicy upamiętniającej wykładowców, studentów i organizatorów tajnego nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas drugiej wojny światowej polecam także obszerny materiał poświęcony tej tematyce.

Rita Pagacz-Moczarska

199 / 2018