Wydanie 200. numeru „Alma Mater” zbiega się z bardzo ważnym w historii Uczelni wydarzeniem, jakim jest uroczyste zakończenie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – wyjątkowej bazy naukowo-dydaktycznej, będącej najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce, wyposażonym w najwyższej jakości aparaturę.

Stąd też jubileuszowa edycja pisma poświęcona została przede wszystkim tej właśnie ogromnej inwestycji, realizowanej w latach 1998–2017. O jej znaczeniu, wpisującym się w misję uczelni XXI wieku, mówi rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie otwierającym numer, a historię budowy Kampusu przybliża bogata galeria unikatowych zdjęć oraz obszerne kalendarium.

O wielkiej randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że w tym roku Święto Uczelni, upamiętniające 654. rocznicę założenia Uniwersytetu przez króla Kazimierza Wielkiego, wyjątkowo odbywa się nie w starych murach Collegium Maius czy neogotyckim gmachu Collegium Novum, ale właśnie na terenie nowoczesnego Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Co więcej, główne obchody tegorocznego Święta trwać będą dwa dni. W ich ramach 11 maja 2018 w auli oddanego niedawno do użytku nowego gmachu Wydziału Chemii odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu UJ. Na nim pamiątkowymi medalami Scientiae et Tempori Futuro uhonorowane zostaną osoby najbardziej zaangażowane w realizację powstającej blisko 20 lat inwestycji. 12 maja natomiast odbędzie się Dzień Otwarty Kampusu, podczas którego mieszkańcy Krakowa będą mogli spotkać się z pracującymi tam naukowcami i zwiedzić niemal wszystkie znajdujące się na tym terenie obiekty.

Warto jeszcze podkreślić, że w kalendarium uroczystości uniwersyteckiego Święta wpisuje się także ważna konferencja Uniwersytet u progu niepodległości, upamiętniająca obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W nawiązaniu do tego wydarzenia, organizowanego 8 maja 2018 w auli Collegium Novum, na łamach bieżącego numeru nie zabrakło artykułu poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Jubileuszowa edycja pisma pełna jest także innych ciekawych materiałów. Atrakcyjności dodaje jej ponad 540 unikatowych ilustracji, w głównej mierze ukazujących rozmach, użyteczność i piękno uniwersyteckiego Kampusu. Ale nie tylko...

W 200. numerze „Alma Mater” nie brakuje również spektakularnych niespodzianek, które – mam nadzieję – nie tylko zaintrygują, ale sprawią też naszym Czytelnikom bibliofilską radość.

Rita Pagacz-Moczarska

maj 200 / 2018